Opinion, 2017-06-26

Turismen kan växa ännu mer

by

  Tillväxtverks bokslut över turismen i Sverige 2016 är glädjande. Turismen ökar kraftigt i Sverige. Under fjolåret omsatte turismen nära 300 miljarder kronor och sysselsatte 170 000 personer. Antalet utländska besökare har ökat med 11 procent. Eva Östling, avgående vd på Visita, är förstås glad. ”Det är otroligt roligt att se att så många utländska besökare väljer att resa till...